Zaloguj się
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Kontakt

P.H. EMPIRIA Sp.J. 
ul. W.Witosa 6B
47-223 K-Koźle

77/481-29-68

sklep@empiriakk.pl

Empiriakk na GG:

NASI DOSTAWCY:
 
 

 

 Usługi projektowe

Usługi projektowe: 


 

Nasze Biuro Projektów wykonuje kompleksowe dokumentacje techniczne  instalacji elektrycznych dotyczące zarówno przemysłu jak i obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń handlowych i usługowych. Nasi inżynierowie dysponujący wieloletnim doświadczeniem, posiadają pełne uprawnienia projektowe i budowlane.

Wykonujemy wszelkie prace projektowe ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dokumentacji techniczno – prawnej dotyczącej budowy i modernizacji linii energetycznych,
 • rozdzielnic elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • instalacji siły i sterowania,  
 • nowoczesnego oświetlenia hal fabrycznych, magazynów, pomieszczeń biurowych i socjalnych, obiektów handlowo -  usługowych, placów i terenów zewnętrznych,
 • układów napędowych wykorzystujących nowoczesne przekształtniki tyrystorowe, falowniki  i urządzenia  łagodnego  startu,
 • projektowania systemów kontroli izolacji i lokalizacji doziemień w rozległych sieciach  elektroenergetycznych z  dużymi zakłóceniami, 
 • obliczeń parametrów sieci, analizy zwarciowej, doboru aparatury zabezpieczeniowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej oraz łączeniowej,
 • analizy przewidywanych kosztów inwestycji,  kosztorysów inwestorskich i nakładczych,
 • doradztwa technicznego,   
 • udziału w rozruchach instalacji,
 • nadzorów autorskich i inwestorskich.  

W ramach kompleksowej obsługi Klienta proponujemy również załatwienie formalności związanych  z prowadzeniem budowy, takich jak: pozwolenie na budowę, uzgodnienia z gestorami mediów, odbiory techniczne. Pełnimy nadzór autorski    i inwestorski nad realizacją projektów. Dla każdego rodzaju projektów wykonujemy przedmiary i kosztorysy inwestorskie.                                                                                                                                                                                                                                        

Na życzenie klienta zajmujemy się również kompletacją dostaw.

Zapewniamy:                         

 • wysoką jakość dostarczanych opracowań,
 • terminowość realizacji zadań projektowych,
 • rzetelność w zapewnieniu dokumentów formalnych do rozpoczęcia inwestycji,
 • elastyczność w działaniu,
 • nowatorskie podejście do realizowanych projektów.

Nasze przykładowe realizacje:

 • Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  K-Koźle ul. Gagarina 10 A-B-C,
 • Projekt przebudowy części budynku biurowego nr 854 na wydziale bezwodnika melainowego w JB OXOPLAST ZA KĘDZIERZYN S.A. – część instalacyjna elektryczna
 • Instalacje elektryczne i słaboprądowe w hali sportowej przy Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie – Koźlu w ramach zadania „Modernizacja i termomodernizacja hali sportowej j.w.
 • Zasilanie wentylatorowni kościoła w miejscowości Cisek
 • Przebudowa instalacji elektrycznych budynku mieszkalno-handlowego przy ul. Piramowicza w K-Koźlu
 • Modernizacja instalacji elektrycznych w stacji diagnostycznej MPK w K-Koźlu
 • Modernizacja instalacji elektrycznych sali sportowej w  Zespole Szkół nr 3 w K-Koźlu
 • Budowa Zakładu Przeróbczego Kopalni Surowców Mineralnych Malerzowice II
 • Modernizacja oświetlenia obiektów użytkowanych przez PKP CARGO S.A
 • Instalacja odgromowa w kościele w Starym Koźlu
 • Modernizacja instalacji oświetleniowej hali napraw wagonów w K-Koźlu
 • Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Plebiscytowej 5  w K-Koźlu
 • Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Gagarina 2 w K-Koźlu
 • Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Harcerskiej 12 w K-Koźlu
 • Projekt modernizacji LN 15 kV GPZ   Głubczyce - Głogówek
 • Projekt modernizacji LN 15 kV GPZ Koźle – Krapkowice     
 • Powiązanie LN 15 kV odg. Roszowicki Las Głogowiec z LN Koźle – Kuźnia Raciborska wraz z modernizacją odgałęzień LN 15 kV w Dziergowicach. ( Budowa LN 15 kV Roszowicki Las Głogowiec – Dziergowice )
 • Projekt modernizacji LN 15 kV GPZ Polska Cerekiew – Jaborowice na odcinku Jaborowice – Dzielnica wraz z  odgałęzieniami Zakrzów Młyn, Steblów Ferma i Płonia. 
 • Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV Strzelce Opolskie, Gogolińska, Urząd Pracy
 • Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV Gwoździce II
 • Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV Niezdrowice. Obiekt: Słupowa stacja transformatorowa, kablowa linia SN, dwutorowa linia napowietrzna SN-nN
 • Modernizacja linii kablowej 0,4 kV w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Koszykowej
 • Projekt przebudowy LN 15 kV odg. Bogdanowice, Nowa Wieś Głubczycka, Boguchwałów.
 • Przebudowa sieci nN w miejscowości Krzanowice na ul. Boruckiej, Górnej, Olchowej, Akacjowej i Kościuszki wraz z wyprowadzeniem dodatkowego obwodu ze stacji Krzanowice Szkoła A253.
 • Przebudowa stacji A033 Racibórz Królewska na stację kontenerową wraz z dowiązaniem do linii kablowych nN i SN
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zimnej Wódce
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jaryszowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Ujeździe przy ul. Pięknej

Poniżej zamieszczono listy referencyjne potwierdzające, że prace projektowe zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi normami, rozporządzeniami i wymogami technicznymi.

Zapraszamy do współpracy!


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym Biurem.