Audyty, świadectwa i certyfikaty energetyczne

Projekty organizacji ruchu
Zajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu organizacji ruchu dla dróg krajowych (w tym ekspresowych) jak i ulic w miastach (w tym miastach na prawach powiatu). Sporządzamy również projekty oznakowania na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych.

Wstęp
Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.
Kiedy wymagane jest świadectwo?
 
1. Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wraz z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wchodzi w życie (28.04.2023r.) obowiązek wykonania i przekazania świadectwa przy każdej sprzedaży nieruchomości oraz obowiązek przedstawienia takiej charakterystyki przy podpisywaniu umowy najmu.

2. Ukończenie budowy Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek złożenia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej razem z zawiadomieniem o ukończeniu budowy lub razem z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie wolno stojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 metrów kwadratowych.

3. Dofinansowania Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest również w przypadku gdy chcemy ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła w programach takich jak „Moje Ciepło”

Oferta Nasze charakterystyki wykonywane są przez doświadczonych inżynierów uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i wpisanych do centralnego rejestru. Wszystkie obliczenia wykonujemy starannie i zgodnie z obowiązującą metodologią tak abyś uzyskał rzetelną dokumentację.