Projekty organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu  
 Zajmujemy się przygotowywaniem i uzgadnianiem projektów docelowej jak i zastępczej organizacji ruchu drogowego. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu organizacji ruchu dla dróg krajowych (w tym ekspresowych) jak i ulic w miastach (w tym miastach na prawach powiatu). Sporządzamy również projekty oznakowania na parkingach, na drogach wewnętrznych czy na terenach objętych strefą ruchu – np. terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych. 

Stała organizacja ruchu  
 Projekty stałej organizacji ruchu (docelowej) są nieodłącznym elementem projektowania dróg. Zajmujemy się kompleksowym przygotowywaniem tego typu projektów – od koncepcji aż po zatwierdzenie przy jednoczesnej współpracy z projektantami branżowymi. Zajmujemy się również opracowywaniem programów sygnalizacji świetlnej.

Czasowa organizacja ruchu  
 W przypadku konieczności prowadzenia robót w pasie drogowym opracowujemy i uzgadniamy projekty czasowego oznakowania dostosowując się do potrzeb Inwestora. Przygotowujemy etapowanie robót uwzględniając technologie robót, ruch drogowy oraz wymagania zarządcy drogi/ruchu.